Projecten

langjarige fascinatie door musicus of componist“, dit zijn de projecten waarvan ik pas achteraf weet dat het er een is geworden. Na jaren zijn er dan een aantal werken die bij elkaar horen. Dit duurt.

“Twaalf maal stilte”, 2022- ? In dialoog met Juan Carlos Salvia. Dit project is volop in ontwikkeling>, en ook deels voltooid. Het boek Twaalf maal Stilte verschijnt 1 december 2023. Via het crowdfunding platform ‘voordekunst’ hebben we dankzij 80 donateurs, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Amersfoort dit boek kunnen realiseren. zie: Agenda

Offertorium”, 2014-2020. 25 kalligrafische klankschriften in resonantie op muziek van Sofia Gubaidulina, concert voor viool en orkest. In dit project was er eerst de muziek. Overweldigend, meeslepend, rauw, soms nauwelijks te verdragen, ook teder en wonderschoon, alles van het leven in zich dragend. Van al deze omschrijvingen werd ik me pas bewust toen alles na 6 maanden geschilderd was en ik de muziek opnieuw beluisterde met zicht op de inkten. Ik heb er een boek van gemaakt “Monument voor het leven”. Ik hoop alle 25 nog eens te kunnen tentoonstellen in een grote ruimte, met de mogelijkheid de muziek tegelijkertijd te beluisteren, zoals ik voor kleine gezelschappen wel al in mijn atelier organiseerde.

‘Leeg’ , 2012 en 2013. Mijn derde grote project. Galerie Absoluut nam het initiatief tot het project ‘leegstand’; over de problematische leegstand van gebouwen waaronder het Rietveldpaviljoen; met tien deelnemende kunstenaars, resulterend in een expositie in het Rietveldpaviljoen in 2013. Uit de catalogus over mijn deelname:’ Een leeg hoofd heeft ruimte’. ‘Ik werk vanuit leegte. Leegte staat me toe in de chaos te verblijven; in een veld van niet weten. Alleen vanuit die toestand komt er iets wat oorspronkelijk is’. Voor dit project heb ik samengewerkt met het muziekensemble Del Silencio. Ik schilderde gedurende driekwart jaar tijdens de repetities. Een indringende ervaring: schilderen te midden van de klanken en stiltes van een basklarinet, een didgeridoo, grote trom en cymbalen. Als ensemble zijn deze musici gestopt.

‘Chaos in het Taoïsme’, 2011. Chaos als iets heel positiefs! Een t.v. interview met Kristofer Schipper n.a.v. zijn toen recente vertaling van de Lao Zi, wekte mijn belangstelling. Ik wilde die chaos graag begrijpen en vooral chaos schilderen. Ik heb in dit geval muziek gezocht die me zou kunnen helpen chaos te schilderen. Dat resulteerde in 2011 in een expositie met boekje ‘In de chaos ontstond een vorm, nog voor hemel en aarde geboren waren’. Het leidde ook tot een paar boeiende gesprekken met Rik Schippers. Ook kwam hij de inzichten over leegte in het Taoïsme toelichten bij de leegstand-tentoonstelling in het Rietveldpaviljoen in 2013. Ik ben hem zeer erkentelijk.

Verbeelding aan het woord, 2004, groepsexpositie in het Armandomuseum. Mijn aandeel was de installatie “Wat de donder zei”. De inktschilderingen gemaakt op het 1e vioolconcert van Shostakovich, kon je bekijken en tegelijkertijd luisteren naar een CD. Op de CD een opname van de muziek afgewisseld met het gesproken gedicht “Wat de donder zei” , deel V uit Het Barre Land van T.S.Eliot.

terug naar biografie