Meer werk

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

138-68 cm, windklank zachte wervelwind, 2009

138-68 cm, 2012 muziek Del Silencio

138-69cm, windklank, 2009

138-69cm,2008,Jan Dekker zang met boventoon

138-69 cm, 2011, In de chaos ontstond een vorm, muziek John Adams

138-69 cm, 2012, muziek delSilencio

138-69 cm, 2012, muziek Del Silencio

138-69 cm, 2009, zang Mariejan van Oort

Aangegeven maten zijn papiermaten.. Ingelijst, plus 20 cm.

Copyright Dineke Groenhof Blaauw